Savon Kuljetus osti osake-enemmistön Keski-Suomen Kuljetuksesta

Logistiikka- ja infrapalvelujen monialayhtiö Savon Kuljetus Oy on ostanut osake-enemmistön Keski-Suomen Kuljetus Oy:stä toiminnassa mukana olevilta autoilijoilta. Kaupalla vahvistetaan yhtiöiden alueellista liiketoimintaa ja haetaan synergiahyötyjä. Osakekaupan myötä Savon Kuljetus -konsernin henkilömäärä kasvaa 173 henkilöön ja liikevaihto noin 115 miljoonaan euroon.

Savon Kuljetus Oy on laajentanut toiminta-aluettaan niin Savossa, Pohjois-Karjalassa kuin nyt myös Keski-Suomen alueella. Viimeisten vuosien aikana mm. Pohjois-Karjalan KTK, Nurmeksen KTK ja Varkauden sekä Joroisten alueella toimiva Tuomaan Rakennus Oy ovat sulautuneet Savon Kuljetus -konserniin.

Nyt tehdyn kaupan myötä Savon Kuljetus omistaa osake-enemmistön Keski-Suomen Kuljetus Oy:stä, johon kuuluu myös pääkaupunkiseudulla toimiva KSK Logistiikka & Infra Oy. Keski-Suomen Kuljetus Oy ja KSK Logistiikka & Infra Oy jatkavat omina yhtiöinään osana Savon Kuljetus -konsernia.

Savon Kuljetus Oy:n toimitusjohtajan Jyri Kuivalan mukaan laajenemisella on haettu entistä vahvempaa jalansijaa ja maantieteellistä kasvua kotimaan maarakennus- ja kiviainesmarkkinoilla. Osaamisen ja tarjonnan laajentaminen ovat tärkeitä strategisia tavoitteita.

– Keski-Suomen Kuljetus Oy:n kauppa vie eteenpäin toimintaamme Keski-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Se tukee hyvin Savon Kuljetuksen kasvustrategiaa. Suurempi yrityskoko vahvistaa sitä, että olemme houkuttelevampi kumppani valtakunnallisille toimijoille, Kuivala painottaa

Keski-Suomen Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Kari Moisander on tyytyväinen osakekauppaan ja toteaa sen luovan yhtiölle uusia mahdollisuuksia

– Isompana toimijana kilpailukykymme on vahvempi alan kovassa kilpailussa ja meillä on paremmat mahdollisuudet ottaa haltuun yhä suurempia urakoita laajempien resurssien, osaamisen ja kapasiteetin voimalla. Voimme palvella asiakkaitamme laajemmin yhdessä Savon Kuljetuksen henkilöstön kanssa, Moisander sanoo.

Savon Kuljetus -konsernin palveluksessa on nyt yli 160 alan osaajaa ja liikevaihto on 95 miljoonaa euroa. Päätoimialaa on kiviaineskauppa, logistiikka- ja infrapalvelut ja yhtiön erikoisosaamisena on erityisesti siltaurakointi sekä maarakennus. Osakekaupan myötä konsernin henkilöstömäärä kasvaa 173:een ja liikevaihto noin 115 miljoonaan euroon. Osapuolet ovat sopineet, ettei osakekaupan kauppasummaa julkisteta.

Savon Kuljetus suunnittelee parhaillaan myös uuden logistiikkakeskuksen rakentamista Kuopioon. Yhtiöllä on Kuopiossa 3,5 hehtaarin tonttivaraus, jonne suunnitellaan 7000 m²:n kiinteistöä logistiikkakeskukselle. Samaan kiinteistöön sijoittuisi myös Savon Kuljetuksen uusi pääkonttori.

Lisätietoja:

Savon Kuljetus Oy, toimitusjohtaja Jyri Kuivala, p. 044 727 2620, jyri.kuivala@savonkuljetus.fi
Keski-Suomen Kuljetus Oy, toimitusjohtaja Kari Moisander, p. 040 742 7744, kari.moisander@ksk.fi

Savon Kuljetus -konserni on kiviaines-, kuljetus-, logistiikka- ja infrapalveluja tuottava monialayhtiö. Konserniin kuuluu emoyhtiö Savon Kuljetus Oy:n lisäksi Tuomaan Rakennus Oy, Suomen GPS-Mittaus Oy ja Nurmeksen KTK Oy. Meille on tärkeää aidosti henkilökohtainen palvelu, korkea laatu ja luotettavuus. Siksi Savon Kuljetus on aina sanansa mittainen. www.savonkuljetus.fi

Keski-Suomen Kuljetus Oy (KSK) on vuonna 1962 perustettu, osakasautoilijoidensa omistama KTK-yritys, jonka toiminta perustuu kuljetuspalveluihin, kiviainesten jalostamiseen ja myyntiin, maa-ainesalueiden hallintaan sekä maarakennusurakointiin. KSK:n maa- ja kiviainesliiketoiminta keskittyy Keski-Suomeen. Yhtiön pääkonttori on Muuramessa, aluetoimisto Viitasaarella ja tytäryhtiö Espoossa. Konsernin liikevaihto on 20 miljoonaa euroa. www.ksk.fi