Kahden ratasillan urakka vaati hyvää etukäteissuunnittelua

Väylävirasto toteutti Oulun Tuiran ja Tulliväylän alikulkusiltojen peruskorjauksen vuoden 2020 aikana.

Urakassa kunnostettiin kaksi eri alikulkusiltaa samalla rataosalla. Kyseessä oli suurten liikennemäärien väylät niin maantieliikenteen, raideliikenteen kuin kevyenliikenteenkin osalta, mikä teki projektista erityisen haastavan. Lisäkertoimen projektin vaativuuteen toi vanhojen siltojen kunnostaminen vastaamaan nykyisiä vaatimuksia muun muassa huoltokäytävien osalta. Hankkeesta vastaava aluepäällikkö Juhan Tyrväinen Väylävirastosta on lopputulokseen tyytyväinen.

-Aina kun korjataan vanhaa, täytyy koko ajan ottaa huomioon kunnostettavan sillan tilanne ja yhdistää niitä uusiin rakenteisiin. Liikennöinti vilkkailla väylillä oli kokonaan suljettu pisimmillään parin vuorokauden ajan, jolloin kuitenkin pyritään minimoimaan liikennehäiriöt. Urakan toteutusvaihe vaatii huolellista etukäteissuunnittelua miehityksen, liikenteen ja töiden sujumisen osalta. Savon Kuljetuksella on kokemusta siltojen peruskorjauksesta ja heiltä projekti sujui mallikkaasti. Lisäkiitoksena voi sanoa, että he siivosivat huolellisesti työmaan urakan päätyttyä. Ympäristössä ei näkynyt jälkiä siitä, että se olisi ollut rakennustyömaa-alue tukikohtineen.

Väylävirastolla on jo aiempaa kokemusta yhteisprojekteista Savon Kuljetuksen kanssa. Onnistunut lopputulos vaatii molemmilta osapuolilta kiinteää yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tästäkin Tyrväinen antaa kiitosta urakoitsijalle.

Tärkeintä on myötävaikutus yhteisen päämäärän eteen. Siinä vaaditaan vastaanottavaisuutta kaikilta osapuolilta. Työmailla tapahtuu paljon asioita ja kaikki on saatava toimimaan. Tilaajaorganisaationa pyrimme luomaan edellytykset työn tekemiselle, mutta urakoitsijalle jää toteutusvastuu. Siitä Savon Kuljetuksella on kokemusta ja osaamista. On ollut mukava seurata urakoiden edistymistä aikataulussaan – siellä se taito lopulta näkyy.

Juhan Tyrväinen, aluepäällikkö, Väylävirasto, projektien toteutus, Pasilan osasto