Teiden kunnossapito edellyttää hereillä oloa

Valtion omistamien teiden kunnossapito edellyttää palveluntuottajalta hereillä oloa erityisesti talviaikaan, mutta myös kesällä tiestöä hoidetaan ja ylläpidetään sekä tien että siihen liittyvän liikenneympäristön osalta. Savon Kuljetus vastaa tällä hetkellä Pohjois-Savon ely-keskuksen toiminta-alueella Joensuun, Kuopion ja Nilsiän tienhoitourakoista. Kunnossapitovastaava Marja Bäck Keski-Suomen ely-keskukselta kertoo, että kyseessä ei ole ihan pieni urakka.

– Käytännössä hoitourakka kattaa talvisin teiden aurauksen ja liukkauden torjunnan sekä polanteiden tasauksen ja kesäisin sorateiden hoidon, tienvarsien niiton ja raivauksen, ojitustöitä, rumputöitä ja esimerkiksi liikennemerkkien oikomista ja vaihtamista. Joensuun, Kuopion ja Nilsiän hoitoalueilla hoidettavaa tiestöä kertyy noin 1000 kilometriä per alue.

Tien toiminnallinen luokitus ratkaisee kiireellisyyden

Teiden talvihoidossa vasteaika määräytyy tien hoitoluokan mukaan, joita on viisi. Korkeimmassa talvihoitoluokassa ovat vilkkaat valtatiet ja matalimmassa talvihoitoluokassa vähäliikenteiset yhdystiet. Kesän hoitotyöt sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. Yhtenä merkittävänä tekijänä Bäck pitää toimijan paikallisuutta.

– Urakkaan on sisällytetty tietty määrä toimenpiteitä hoitovuotta kohti ja ne katsotaan aina yhdessä meidän ja urakoitsijan kanssa. Savon Kuljetus on näissä hyvin hoitanut tonttinsa. Olemme tehneet yhteistyötä varmaan parisenkymmentä vuotta. Pidän hyvänä sitä, että he ovat paikallisia toimijoita, heillä on kattavat materiaalivarastot hoitoalueella, paljon paikallisia kontakteja ja laaja alihankkijaverkosto. Se osaltaan varmistaa töiden sujuvuuden.

Marja Bäck, kunnossapitovastaava, Keski-Suomen ELY-keskus, Itäinen hankinta-alue