Savon Kuljetuksen uuden logistiikkakeskuksen rakentaminen käynnistyy Kuopiossa

Logistiikka- ja infrapalvelujen monialayhtiön Savon Kuljetus Oy:n logistiikkakeskuksen rakentaminen käynnistyy Kuopiossa Pienen Neulamäen yritysalueelle. Yli 7000 m2:n kiinteistön investorina toimii rautakauppaan erikoistunut itäsuomalainen Kauko E. Naumanen Oy. Rakennusurakoinnista vastaa Rakennusliike Pohjonen Oy.

 

Keväällä 2022 valmistuva logistiikkakeskus tulee palvelemaan erityisesti Savon Kuljetuksen logistiikkaliiketoiminnan strategista kasvua ja kehitystä. Kiinteistöön tulee sijoittumaan myös yhtiön uusi pääkonttori sekä tytäryhtiö Suomen GPS-Mittaus Oy:n liiketoiminnat.

 

Savon Kuljetus Oy on laajentanut toiminta-aluettaan niin Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä Keski-Suomen alueella ja Etelä-Suomessa. Helmikuussa 2021 konserniin liittyi Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueella maa- ja kiviainesmyyntiin sekä maansiirtokuljetuksiin erikoistunut Niemisen Sora Oy. Yhtiön logistiikkaliiketoiminnot ovat puolestaan laajentuneet merkittävästi digitalisaation ja verkkokaupan kasvun myötä. Konsernin palveluksessa on nyt lähes 180 osaajaa ja liikevaihto on 125 miljoonaa euroa.

Savon Kuljetuksen toimitusjohtajan Jyri Kuivalan mukaan uudella logistiikkakeskuksella vastataan markkinoiden tarpeisiin ja yhä kiihtyvään pakettijakeluun. Pandemia on kasvattanut nopeasti tavaravirtoja ja Savon Kuljetuksen asiakkaat ovat laajentaneet toimintaansa kasvun myötä. Uudella logistiikkakeskuksella vastataan niin nykyisten kuin uusien asiakkaiden tarpeisiin.

– Modernille logistiikkakeskukselle on voimakas tarve lisääntyvän pakettijakelun myötä myös Pohjois-Savossa. Tarve tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa ja meidän tavoitteenamme on kasvaa digitalisaation vanavedessä yhdessä asiakkaidemme kanssa, Kuivala kuvailee.

Logistiikkakeskuksen investorina toimii itäsuomalainen Kauko E. Naumanen Oy ja Savon Kuljetus on sitoutunut kiinteistöön pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Paikallisuutta vahvistaa rakennusurakoinnista vastaava Rakennusliike Pohjonen Oy. Maanrakennustyöt Kuopiossa Pienen Neulamäen yritysalueella tulevat käynnistymään tulevien viikkojen aikana.

– Erityisen iloinen olen siitä, että löysimme kasvuhankkeeseen paikalliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa katsomme yhdessä tulevaisuuteen ja vahvistamme Kuopion alueen työllisyyttä ja vetovoimaa. Hankkeella on merkittävä vaikutus alueen tulevaan kehitykseen niin logistiikan kuin kaupan kasvun osalta, Kuivala painottaa.