Liikenneväylät ja radat

Olemme valtakunnallisesti merkittävä toimija liikenneväylien-, teiden-, katujen sekä ratojen rakentamisen sekä kunnostamisen saralla. Hoidamme tällaisia hankkeita vuosittain useita kymmeniä. Suurimmat asiakkaamme ovat Väylävirasto, ELY-keskukset, kaupungit ja kunnat. Väylärakentaminen käsittää laaja-alaisesti maaleikkaukset, kuivatuksen, rakennekerrokset, päällysteet, ympäristötyöt, valaistuksen sekä pysyvän liikenteenohjauksen. 

Tie- ja katurakentamisen osalta toteutamme uusien tie- ja katuhankkeiden lisäksi jo olevien teiden peruskorjausta jalankulku- ja pyöräteistä maanteihin.