Maa- ja pohja­rakentaminen

Toteutamme kokonaisvaltaisesti maa- ja pohjarakentamisen ratkaisuja alkumetreiltä lopputoteutukseen asti. Suurimpiin asiakkaisiimme maa- ja pohjarakentamisen osalta lukeutuvat kaupungit, kunnat ja rakennusliikkeet.  Tyypillisesti hankkeisiin sisältyy muun muassa talojen ja teollisuuden pohjarakentamiset, kuten paalutukset, tuennat, louhinnat ja perustustyöt sekä lisäksi erityyppiset ympäristöhankkeet. Vankka osaamisemme takaa vaativienkin kohteiden toteutuksen. 

Maa- ja pohjarakentamisen lisäksi teemme erityyppisiä tuotanto- ja toimitiloja teollisuudelle, leikki- sekä pelikenttiä ja puistoja. Esimerkkeinä hankkeistamme voidaan mainita Tahkon kuntoiluportaat sekä Kuopion kaupungin Kiviniemenrannan lähiliikuntapaikka.

Palvelumme kattaa myös kunnallistekniset hankkeet, kuten vesihuoltolinjastot (mm. sade- ja jätevesi sekä vesijohdot) ja näihin liittyvät pumppaamot ja puhdistamot