Kunnossapito

Toteutamme ympärivuotisia kunnossapitopalveluita alueurakoina ELY-keskukselle sekä kaupungeille ja kunnille. Hoidossamme on tällä hetkellä valtion omistamia teitä ja kevyen liikenteen väyliä lähes 3 500 km sekä taajama-alueita katuineen ja kiinteistöjen piha-alueita Kuopion kaupungilta.

Tarjoamme palveluitamme myös muille julkishallinnon organisaatioille, yrityksille, yksityistiekunnille sekä taloyhtiöille.

Kunnossapidon yhteystiedot