SANANSA MITTAISTA VastuullisuuTTA

Savon Kuljetus -konsernissa vastuullisuuden periaatteet ovat aina laajaa ja läpinäkyvää yhteiskunnallista vastuuta. Toimintamme kattaa niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun. Olemme vastuussa liiketoimintamme moniulotteisista vaikutuksista taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti.

Olemme kotimainen konserni ja suomalainen työ on meille sydämenasia. Savon Kuljetukselle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Taloudellinen vastuu

Strateginen tavoitteemme on liiketoiminnan kannattava kasvu. Taloudellisen vastuun perustana on liiketoimintastrategiamme, jonka kautta toiminta jalkautetaan käytäntöön. Kannattava kasvu edellyttää meiltä kilpailukykyä, kannattavuutta ja tehokkuutta. Se turvaa taloudellisen hyvinvoinnin omistajille, osakasautoilijoille, henkilökunnalle kuin tavaroiden ja palvelujen toimittajille. Kannamme laaja-alaista vastuuta osakasautoilijoidemme ja alihankkijoidemme taloudellisesta menestyksestä, sillä he ovat tärkeä osa toimintaamme. Ilman heitä ei olisi meitä.

Noudatamme työnantajaetujärjestömme Infra ry:n eettistä ohjeistusta, emme hyväksy korruptiota; lahjontaa tai rakenteellista korruptiota sen missään muodoissa.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu merkitsee hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin yrityksemme sidosryhmiin. Siihen kuuluvat niin henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen kuin palvelujen ja toiminnan turvallisuus sekä yhteistyö yritysverkostoissa. Sosiaaliseen vastuuseemme kuuluvat myös yhteistyö lähiympäristön kanssa sekä muu yleishyödyllinen toiminta ja tukeminen.

Sosiaalisesti kannamme vastuuta omien työntekijöidemme, alihankkijoidemme, asiakkaidemme, naapureidemme sekä erilaisten yhteistyökumppaneidemme onnistumisesta ja menestyksestä, sillä yhdessä näitä töitä tehdään. Läpinäkyvä alihankintaketju ja toimiva yhteistyö kaikkien suuntaan on kaikkien meidän etumme. Kun rakennamme uutta infraa, korjaamme, kunnostamme, kuljetamme ja myymme kiviaineksia, työllistämme suoraan ja välillisesti tuhansia osaajia. Varmistamme samalla, että kotimaisille osaajille riittää työtä myös tulevaisuudessa.

Terveys ja turvallisuus työssä on toimialamme keskeinen haaste ja siksi olemmekin sitoutuneet työnantajaetujärjestömme Infra ry:n ja Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa -kampanjaan sekä Kuopion Työturvallisuuden harjoitusalueen toimintaan.

Työterveyden ja työturvallisuuden huomiointi on osa toimintamme laadun ja riskien hallintaa. Toiminnassamme noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä työkohtaisia erityisvaatimuksia. Konsernissamme tapahtuva turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on meille konkreettista päivittäistä toimintaa siten, että tuleville sukupolville taataan yhtäläiset mahdollisuudet elää ja yrittää yhteisessä ympäristössämme.

Savon Kuljetus -konsernilla on sertifioidut ISO 14001 ympäristö- ja ISO 9001 laatujohtamisjärjestelmät, jotka tuovat toimintaan jatkuvan parantamisen tavoitteet. Toiminnan kehittymisen jatkuvuuden varmistamiseksi asetamme toiminnallemme ympäristö- ja laatutavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Noudatamme aina voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Erilaiset liiketoimintamme tuottavat erilaisia ympäristövaikutuksia, joita pyrimme vähentämään tai poistamaan käytettävissä olevin keinoin ympäristöohjelmamme mukaisesti. Kartoitamme erilaisten liiketoimintojemme kasvihuonekaasupäästöt ja laskemme hiilijalanjäljen hyödyntäen Greenhouse Gas Protocol -menetelmää.

Omistamme ja vuokraamme noin 200 erillistä maa-aines- ja kallioaluetta ympäri Itä-Suomea ja Kainuuta. Maa-ainesten ottamisen ympäristövaikutuksia on mahdollista ehkäistä tai pienentää huolellisella suunnittelulla ja maa-ainesalueen koko elinkaaren huomioinnilla jo toiminnan aloitusvaiheessa. Tiedotamme maa-ainesalueidemme naapureita avoimesti toiminnastamme.

Kiertotalous ja kestävä kehitys ovat meille arkipäivää: vastaanotamme, jalostamme ja myymme kiertotalousmateriaaleja (esim. betonimurske) asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Erilaisissa kuljetusliiketoiminnoissamme minimoimme kasvihuonekaasupäästöjä optimoidulla reittisuunnittelulla sekä vaihtoehtoisilla polttoaineilla, esim. kaasulla toimivilla jakeluautoilla. Infra-rakentamisessa pääpaino on materiaalitehokkuudessa ja jätehuollossa. Teiden kunnossapidossa pyrimme minimoimaan suolauksen vaikutukset pohjavesiin.

Avoimuus on osa vastuullisuuttamme

Käytössämme on luottamuksellinen Whistleblow ilmoituskanava -palvelu, jonka kautta henkilöstömme ja sidosryhmämme voivat turvallisesti kertoa havaitsemistaan rikkeistä. Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että yrityksessämme on tapahtunut rikos tai väärinkäytös tai muu yrityksemme arvojen vastainen toiminta.

Pyrimme joka tilanteessa toimimaan vastuullisesti ja lainmukaisesti. Ilmoituskanava edistää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta organisaatiossa. Mikäli epäkohtia toiminnassamme esiintyy, haluamme niistä tiedon.

Ilmoituskanavan tarkoituksena on estää väärinkäytöksiä ja muuta arvojen vastaista toimintaa tai havaita ne varhaisessa vaiheessa sekä edistää vahvaa organisaatiokulttuuria ja sitoutumista läpinäkyvyyteen.Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen ilmoituskanavaan verkkosivulinkin kautta, mikäli havaitsee Savon Kuljetuksen arvojen vastaista toimintaa. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Voit jättää ilmoituksen Savon Kuljetus -konsernin ilmoituskanavaan täältä: https://saku.ilmoituskanava.fi/

Asiakaspalautteet, reklamaatiot tai henkilöstöasioihin liittyvät kehitystoiveet tulee osoittaa asianmukaisille vastuuhenkilöille.

Näin ilmoituskanava toimii

Ilmoitus tehdään ilmoituskanavan kautta täysin nimettömänä ja käydään anonyymiä keskustelua ilmoituksen käsittelijän kanssa. Voit tehdä ilmoituksen ilmoituskanavaan verkkosivulinkin kautta tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Täytä raportissa vaadittavat kohdat ja tallenna raportti.

Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Suojaamme aina ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti ilmoituksessa mainittujen osapuolten henkilöllisyyksien luottamuksellisuuden.

Ilmoitusten käsittelyyn yrityksessämme valtuutetut henkilöt voivat pyytää lisätietoja sinulta ilmoituksestasi ilmoituskanavan kautta. He myös vastaavat kanavan kautta kolmen kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdymme ilmoituksesi perusteella. Otathan siis ylös koodin, jonka saat ilmoituksen jättämisen jälkeen, jotta pääset myöhemmin kirjautumaan sisään ilmoitukseesi ja viestimään ilmoituksen käsittelijöiden kanssa.

Tietosuojaseloste – Whistleblow-ilmoituskanava