Vastuullisuus

Savon Kuljetus -konsernissa vastuullisuus on aina laajaa ja läpinäkyvää yhteiskunnallista vastuuta. Olemme vastuussa liiketoimintamme moniulotteisista vaikutuksista taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti.

Taloudellinen vastuu

Strategisesti tähtäämme liiketoiminnan kasvuun, mikä tehdään taloudellisesti kannattavasti. Kannamme laaja-alaista vastuuta myös osakasautoilijoidemme ja alihankkijoidemme taloudellisesta menestyksestä, sillä he ovat tärkeä osa toimintaamme. Ilman heitä ei olisi meitä. Noudatamme työnantajaetujärjestömme Infra ry:n eettistä ohjeistusta, emme hyväksy korruptiota; lahjontaa tai rakenteellista korruptiota sen missään muodoissa.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisesti kannamme vastuuta omien työntekijöidemme, alihankkijoidemme, asiakkaidemme, naapureidemme sekä erilaisten yhteistyökumppaneidemme onnistumisesta ja menestyksestä, sillä yhdessä näitä töitä tehdään. Läpinäkyvä alihankintaketju ja toimiva yhteistyö kaikkien suuntaan on kaikkien meidän etu.

Terveys ja turvallisuus työssä on toimialamme keskeinen haaste ja siksi olemmekin sitoutuneet työnantajaetujärjestömme Infra ry:n ja Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa -kampanjaan sekä Kuopion Työturvallisuuden harjoitusalueen toimintaan. Työterveyden ja työturvallisuuden huomiointi on osa toimintamme laadun ja riskien hallintaa. Toiminnassamme noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä työkohtaisia erityisvaatimuksia. Konsernissamme tapahtuva turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin.

Ympäristöllinen vastuu

Ympäristöllinen vastuu on meille konkreettista päivittäistä toimintaa siten, että tuleville sukupolville taataan yhtäläiset mahdollisuudet elää ja yrittää yhteisessä ympäristössämme. Savon Kuljetus -konsernilla on sertifioidut ISO 14001 ympäristö- ja ISO 9001 laatujohtamisjärjestelmät, jotka tuovat toimintaan jatkuvan parantamisen tavoitteet. Toiminnan kehittymisen jatkuvuuden varmistamiseksi asetamme toiminnallemme ympäristö- ja laatutavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Noudatamme aina voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Erilaiset liiketoimintamme tuottavat erilaisia ympäristövaikutuksia, joita pyrimme vähentämään tai poistamaan käytettävissä olevin keinoin ympäristöohjelmamme mukaisesti. Kartoitamme erilaisten liiketoimintojemme kasvihuonekaasupäästöt ja laskemme hiilijalanjäljen hyödyntäen Greenhouse Gas Protocol -menetelmää.

Omistamme ja vuokraamme noin 200 erillistä maa-aines- ja kallioaluetta ympäri Itä-Suomea ja Kainuuta. Maa-ainesten ottamisen ympäristövaikutuksia on mahdollista ehkäistä tai pienentää huolellisella suunnittelulla ja maa-ainesalueen koko elinkaaren huomioinnilla jo toiminnan aloitusvaiheessa. Tiedotamme maa-ainesalueidemme naapureita avoimesti toiminnastamme.

Kiertotalous on meille arkipäivää; vastaanotamme, jalostamme ja myymme kiertotalousmateriaaleja (esim. betonimurske) asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Erilaisissa kuljetusliiketoiminnoissamme minimoimme kasvihuonekaasupäästöjä optimoidulla reittisuunnittelulla sekä vaihtoehtoisilla polttoaineilla, esim. kaasulla toimivilla jakeluautoilla. Infra-rakentamisessa pääpaino on materiaalitehokkuudessa ja jätehuollossa. Teiden kunnossapidossa pyrimme minimoimaan suolauksen vaikutukset pohjavesiin.