Teiden ja väylien talvi­kunnossapito

Talvikunnossapidolla huolehditaan teiden ja väylien turvallisuudesta tienkäyttäjille sekä varmistetaan liikenteen sujuvuus.

Teemme töitä tilaajan määrittämien laatuvaatimusten sekä teiden ja katujen hoitoluokitusten mukaisesti. Talvikunnossapidossa keskeistä on jatkuva säänseuranta ja oikea-aikaiset sekä tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, joita ovat mm. auraus ja liukkauden torjunta, polanteiden tasaukset ja lumen ajo.