Pohja­tutkimukset

Geo­tek­nii­kan osa-alu­eel­la pääpai­no pal­ve­luis­sam­me on poh­ja­tut­ki­muk­sis­sa, joi­ta tar­joam­me geo­tek­ni­sen suun­nit­te­lun lähtökoh­dak­si. Pal­ve­lem­me myös eri­lais­ten ra­ken­nus- ja pien­ta­lo­hank­kei­den poh­ja­tut­ki­muk­sis­sa sisältäen pe­rus­ta­mis­ta­pa­lausun­not sekä täyttö- ja kai­van­to­suun­ni­tel­mat.

 • Maastotutkimukset ja -katselmukset
 • Täry- ja painokairaukset
 • Porakonekairaukset ja näytteenotot
 • Heijari- ja puristinheijarikairaukset
 • CPTU-kairaukset
 • Siipikairaukset
 • Routa-avaukset ja kallion varmistukset
 • Timanttikairaukset
 • Vesimenekkikokeet
 • Pohjavesiputkien asennukset
 • Ympäristönäytteenotot (vesi- ja maaperänäytteet)