Betoni- ja asfalttimurske

Kestävä kehitys ja vastuullisuus koskettavat meitä kaikkia. Haluamme olla omalta osaltamme edistämässä kierrätystä ja kestävää kehitystä: otamme vastaan, jalostamme ja murskaamme ylijäämäbetonia betonimurskeeksi, jota voidaan käyttää MARA-asetuksen (843/2017) sallimissa kohteissa luvan mukaisesti kalliomurskeen tai sepelin sijalla.

Betonimurske sopii asetuksen mukaisesti kantaviin rakenteisiin, kerroksiin ja erilaisiin täyttötöihin. Kohteina voivat olla mm. tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät, kentät, pysäköintialueet, teollisuus- ja varastorakennusten pohjat ja ratapihat.

Asfalttimurske on vanhojen asfalttipäällysteiden purkamisen yhteydessä syntyvää hukka- ja jätemateriaalia, jota jatkojalostamme asfalttimurskeeksi eri kohteisiin. Varmistamme asfalttijätteen laadun, jolloin se on käyttökelpoinen kierrättämisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin teiden kuin pihojen pintamateriaaliksi.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme myynti@savonkuljetus.fi