Savon Kuljetuksen logistiikkapalvelut laajenevat Joensuussa ja Kuopiossa

Matkahuollon toimintoja niin Joensuussa kuin Kuopiossa siirtyy Savon Kuljetukselle liikkeen luovutuksella 1. helmikuuta 2023. Toimintojen henkilöstö siirtyy Savon Kuljetuksen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Kehitys on osa Savon Kuljetuksen strategista tavoitetta kasvaa logistiikan vahvana palveluntuottajana Itä-Suomessa. Liikkeen luovutuksen ansiosta Savon Kuljetus saa lisää logistiikan ammattilaisia palvelukseensa ja voi kehittää palvelujaan alueella keskitetysti.

Matkahuollon logistiikkaterminaalin toiminnot Joensuussa siirtyvät liikkeen luovutuksella Savon Kuljetus Oy:lle 1.2.2023. Terminaalissa työskentelevät 15 henkilöä siirtyvät Savon Kuljetuksen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Myös Kuopiossa Matkahuollon Matkakeskuksen toiminnot kaupungin keskustassa siirtyvät liikkeen luovutuksella Savon Kuljetukselle 1.2.2023. Matkakeskuksessa työskentelevät neljä henkilöä siirtyvät Savon Kuljetuksen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Savon Kuljetuksen logistiikkapalvelujen liiketoimintajohtaja Kimmo Pekonen on iloinen tuoreesta sopimuksesta Matkahuollon kanssa. Korona ja digiaika ovat kasvattaneet merkittävästi pakettilogistiikan tarvetta entisestään ja pakettivolyymit ovat lisääntyneet hurjaa vauhtia.

– Meneillään olevan Black Fridayn tapaiset digikauppakampanjat näyttävät pakettitilausten merkityksellisyyden. Sopimuksen myötä saamme synergiaetuja ja yhdistettyä maakuntien kuljetuksia, jolloin päästöt vähenevät ja tehokkuus kasvaa, kun huolehdimme vastuullisesti pakettien kuljetuksista alueella keskitetysti. Lisäksi saamme palvelukseemme logistiikan rautaisia ammattilaisia ja vahvistamme näin asemaamme merkittävänä palveluntuottajana pakettilogistiikkatoiminnassa Itä-Suomessa, Pekonen kiteyttää.

– On hienoa, että pääsimme syventämään aikaisempaa yhteistyötä alalla arvostetun brändin kanssa. Matkahuolto on erinomainen kumppanuus Savon Kuljetukselle, Pekonen jatkaa.

Tehty sopimus on jatkoa kesäkuussa 2022 solmitulle sopimukselle, jolla Matkahuollon Kuopion logistiikkakeskuksen terminaali- ja kuljetustoiminnot, niihin liittyvät palvelut sekä henkilöstö siirtyivät Savon Kuljetuksen palvelukseen ja toiminnot siirtyivät Savon Kuljetuksen uuteen logistiikkakeskukseen Kuopiossa.

Lisätietoja:
Savon Kuljetus Oy, liiketoimintajohtaja Kimmo Pekonen, p. 044 727 2646, kimmo.pekonen@savonkuljetus.fi